Հեռ.` /+374 0223/ 6 00 51, /+374 98/ 69 00 51, /+374 99/ 69 00 51

Ընկերական հանգիստ Ծաղկաձորում

Ծաղկաձորյան հանգիստ

Ռեստորան

Ռեստորան

Սենյակներ

Սենյակներ

Սենյակներ

Սենյակներ

Ծաղկահովիտը ձմռանը

Ծաղկահովիտը ձմռանը

Կեչառիս վանական համալիր

Կեչառիս վանական համալիր

Ծաղկաձորյան բնություն

Ծաղկաձորյան բնություն

Ծաղկահովիտը ձմռանը

Ծաղկահովիտը ձմռանը

Հյուրանոց / Սոցիալական Փաթեթ


Ւ՞նչ է սոցիալական փաթեթը. նպատակը, շահառուներն ու իրականացման սկզբունքները 

Սոցիալական փաթեթը գործում է ՀՀ կառավարության 27.12.2012թ. N 1691-Ն որոշման համաձայն:
Սոցիալական փաթեթը ՀՀ պետական մարմիններում և կրթության, մշակույթի, գիտության ու սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում աշխատողների և (կամ) նրանց անմիջական ընտանիքների անդամների առողջական, կրթական և այլ խնդիրների ապահովման միջոցառումների համախումբ է, որի նպատակն է աշխատողների մոտիվացման և աշխատանքի արդյունավետության բարձրացումը: Սոցիալական փաթեթը նպատակ ունի նաև պետական մարմիններում աշխատողների սոցիալական կարիքների բավարարման միջոցով հասցել պետական ոլորտի աշխատանքի գրավչության բարձրացմանն ու կադրերի հոսքի կրճատմանը:
Սոցիալական փաթեթի շահառուներ կարող են լինել պետական մարմինների հաստիքացուցակով նախատեսված հաստիք զբաղեցնող անձինք, կրթության, մշակույթի, գիտության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտների ՊՈԱԿ-ների հաստիքացուցակով նախատեսված հաստիք զբաղեցնող անձինք, Կ. Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատողները՝ բացառությամբ ղեկավար աշխատակազմի, <<Հայկական ատոմային էլեկտրակայան>> ՓԲԸ-ի առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար պայմաններ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, ՀՀ-ում մշտապես բնակվող <<ԽՍՀՄ>> և ՀՀ <<Ժողովրդական>> պատվավոր կոչմանն արժանացած անձինք: Սոցիալական փաթեթն իր մեջ ներառում է առողջության ապահովագրություն, հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարում, ուսման վճար և հանգստի ապահովում ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում:
Սոցիալական փաթեթից կարող են օգտվել աշխատողի անմիջական ընտանիքի անդամները` աշխատողի ամուսինն ու մինչև 27 տարեկան զավակները: Փաթեթի սահմանաչափը մեկ դրույքի կամ նորմալ աշխատաժամանակի համար սահմանված է ամսական 11000 դրամ, այս գումարն անկանխիկ գումար է, որն ունի կուտակային բնույթ և փոխանցվում է բանկում բացված սոցփաթեթի հաշվին: Բանկը սոցփաթեթի հաշվի բացումն ու սպասարկումն իրականացնում է անվճար և աշխատողին տրամադրում է սոցփաթեթի հաշվի վերաբերյալ տեղեկանք, հաշվին առկա դրական մնացորդի դիմաց վճարում է տոկոս` համաձայն կնքած պայմանագրի: Սոցիալական փաթեթի մասին առավել մանրամասն կարող եք կարդալ այստեղ:

Զբոսաշրջային օպերատորների ցանկ: